Kolkování a celní služby

Společnost ESA logistika disponuje celními sklady. Jednou z žádaných služeb prováděných v návaznosti na celní služby je kolkování. Samozřejmostí je dodržení všech státem předepsaných formalit včetně monitorovaných pracovišť. Tato služba je poskytována  pod dozorem celní deklarace - součásti ESA logistika, která zabezpečuje doprovodné činnosti mezi zákazníkem a státními orgány. Typicky je prováděna pro alkoholické a tabákové výrobky vyráběné v tuzemsku, nebo dovezené  po předešlé kontrole a uvolnění výrobků celní správou.

kolekznačka

 

 

 

 

 

budova